orenda_v8_s

orenda_v8
Orendaって聞いたことないなーと調べたら航空機用エンジンみたいです